091.702.1858

Miễn tiền thuê đất tối đa 50 năm đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Đăng bởi: toan  icon face Chia sẻ  icon view 381
Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng và các nước đang chạy đua xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, việc xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (Trung tâm) là rất cần thiết.

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy ưu đãi và khuyến khích là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và nhân tài cho các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế.


Ảnh minh họa

Miễn toàn bộ tiền thuê đất tối đa 50 năm

Dự thảo đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm như sau: Được thuê đất trong tối đa 50 năm trong Khu nghiên cứu và Phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng; không phải hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; không phải trả tiền sử dụng hạ tầng cho chủ đầu tư hạ tầng trong trường hợp diện tích đất được thuê nằm trong khu vực phải trả tiền sử dụng hạ tầng.

Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 10% trong ba mươi năm. Được hưởng các ưu đãi tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư; được nhận tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trực tiếp tại Trung tâm và thành viên gia đình (bao gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được hỗ trợ thực hiện thủ tục xin thị thực nhập cảnh và xin giấy phép lao động với thời hạn phù hợp với thời gian làm việc tại Trung tâm theo quy định pháp luật.

Chính phủ, các bộ, cơ quan có liên quan khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa và các doanh nghiệp khác có liên quan đặt văn phòng, bộ phận nghiên cứu và phát triển trong Trung tâm, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong Trung tâm.

Chính sách ưu đãi đối với doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo

Doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo nếu được Trung tâm và đối tác của Trung tâm lựa chọn tham gia các chương trình ươm tạo (incubation) và tăng tốc (acceleration) được hưởng các ưu đãi và khuyến khích như sau trong thời gian tối đa ba năm: Được Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, thủ tục đăng ký sáng chế trước thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

Được bố trí văn phòng làm việc với diện tích phù hợp và sử dụng phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định và các phương tiện khác của Trung tâm. Các chi phí liên quan sẽ được Trung tâm hỗ trợ toàn bộ không quá 02 năm. Hết thời hạn trên nếu có nhu cầu sử dụng tiếp thì phải trả tiền thuê theo qui định của Trung tâm.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đăng ký hoạt động trong Trung tâm được hưởng các ưu đãi và khuyến khích sau đây: Được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động tại Trung tâm như đối với Trung tâm; được miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển; được nhận góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân; hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần áp dụng như đối với góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư trong nước nếu tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của các nhà đầu tư nước ngoài ít hơn 51%.

Các cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm quy định trong Nghị định này có giá trị áp dụng cho cả cơ sở của Trung tâm ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và cơ sở của Trung tâm ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo: Tamnhin.net

a116
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...